Email   Hasło  
Zapomniałem hasła  Zarejestruj się
 
? en de fr es it fi cs sk bg nl pl ro sr srp hu
22
23
CMR v2   CMR v1
1 Nadawca (nazwisko lub nazwa, adres, kraj)
CMR MIE ̨DZYNARODOWY SAMOCHODOWY LIST PRZEWOZOWY
Niniejszy przewóz podlega postanowieniom konwencji o umowie mie ̨dzynarodowej przewozu drogowego towarów (CMR) bez wzgle ̨du na jaka ̨kolwiek przeciwna ̨ klauzule ̨.
2 Odbiorca (nazwisko lub nazwa, adres, kraj)
3 Miejsce przeznaczenia (miejscowość, kraj)
4 Miejsce i data załadowania (miejscowość, kraj, data)
5 Zała ̨czone dokumenty
16 Przewoźnik (nazwa, adres, kraj)
Nr rejestracyjny ciągnikaNr rejestracyjny przyczepy
17 Kolejni przewoźnicy (nazwa, adres, kraj)
18 Zastrzeżenia i uwagi przewoźnika
6
Cechy i numery
7
Ilość sztuk
8
Sposób opakowania
9
Rodzaj towaru
10
Numer statystyczny
11
Waga brutto w kg
12
Obje ̨tość w m3

kg m3
 
kg m3
 
kg m3
 
kg m3
 
kg m3
 
kg m3
 
kg m3
 
kg m3
 
Klasa Liczba Litera ADR Σ kg Σ m3
13 Instrukcje nadawcy
21 Wystawiono w/dnia
25
14 Postanowienia odnośnie przewoźnego
15 Zapłata
19 Postanowienia specjalne
20 Do zapłacenia Nadawca Odbiorca
Przewoźne
Koszty dodatkowe
26
Egzemplarz dla nadawcy     Egzemplarz dla przewoźnika     Egzemplarz dla odbiorcy     Kopie

Język podstawowy: Język dodatkowy:

 
© CMRSoftware Kft. 2024 | Zkontaktuj się z nami | Warunki użytkowania / Polityka prywatności